ثبت خاطرات از استاد خلبان سردار شهید حاج احمد مایلی


وبسایت  سردار شهید استاد خلبان حاج احمد مایلی در نظر دارد تمام تلاش خود را نسبت  به جمع آوری هر گونه خاطرات شما از این شهید بزرگوار به کار ببندد.

لذا از تمامی دوستان ، همرزمان ، بستگان  و سایر افرادی که طی حیات این سردار رشید اسلام از ایشان خاطره ای در ذهن دارند ؛ دعوت میگردد آن را با ما در میان بگذارند.لازم به ذکر است خاطرات ارسالی شما پس از بررسی و تایید در وبسایت شهید منتشر خواهد شد.


فرم ثبت خاطرات شهید