شخصیت چند بعدی شهید

0

 حاج احمد همیشه می‌گفت اگر ما در جبهه جنگ نرم شکست بخوریم، در جنگ سخت هم پیروز نمی‌شویم و معتقد بود بهترین افتخار و باقیات و صالحات ما هدایت و تربیت دینی جوانان است.

شهید فقط در مهارت‌های نظامی اعجوبه نبود و شخصیتی چند بعدی داشت.

سردار با آنکه عضو هیئت امنای مسجد چهارده معصوم(ع) بود، آنقدر با افتادگی کارهای جزئی مسجد را انجام می‌داد که اگر کسی او را نمی‌شناخت، حدس نمی‌زد که یک فرمانده دلاور و صاحب اسم و آوازه باشد.

حاج محمدرضا شاهوزه‌ای که از بزرگان قبایل سیستان و بلوچستان است برایمان تعریف می‌کرد که فرمانده زمان مأموریتش در سیستان و بلوچستان، به روستاهای محروم استان سرکشی می‌کرد و به کودکان این روستاها محبت خاصی داشت.

شهید برای تدفین شهدای گمنام در حرم امامزاده حسن(ع) تلاش زیادی کرد و بالاخره خودش هم در کنارشان آرام گرفت.

حاج محمدرضا وکیل پور، روحانی مسجد چهارده معصوم(ع)

ارسال نظر