الگوی زندگی

الگوی زندگی

نویسنده: admin - 1398/08/12

اخلاق احمد عالی بود. نه تنها با من ، بلکه با همه خیلی خوب برخورد می کرد. صحت این مطلب را از دوست و آشنا و هر کس که با او برخوردی داشت ، می شنیدم. همیشه به بچه ها می گفتم : (کاش الگوی زندگیتان ، پدرتان باشه…)

تا جایی که می توانست نمی گذاشت من اذیت بشوم. تمام سعی اش را می کرد که زندگی خوب و آرومی برایم فراهم کند. خیلی با من مدارا می کرد. هر چه که می خواستم را اگر می توانست ، برایم تهیه می کرد. در همه کارها ، کمک حالم بود ، مخصوصا در بچه داری ! چون بچه ها پشت سر هم و اکثر اوقات ایشان ماموریت بودند ، خیلی برایم سخت بود. اما این شرایط را درک می کرد و همیشه می گفت : ( نمی دونم چطوری زحماتت رو جبران کنم. من نیستم و همه زحمت ها گردن شماست. نگاهت که می کنم شرمنده ات می شم و نمیدونم چطور این همه لطف رو جبران کنم!)

هیچ وقت روی حرف من حرف نمی زد! می گفت : ( هر تصمیمی بگیری همونه!)

فقط یک ماه در ماه خانه بود و ماموریت نمی رفت. اما در همان یک هفته در ماه خانه بود و ماموریت نمی رفت. اما در همان یک هفته همه کارها و خرید خانه را تا لحظه آخر انجام می داد.

برگرفته از کتاب پرواز در تاسوعا 

به نقل از زبان مهناز رسول زاده