رحیم مخدومی کتاب شهید حاج احمد مایلی را مینویسد

رحیم مخدومی کتاب شهید حاج احمد مایلی را مینویسد

نویسنده: admin - 1398/09/25

به گزارش پایگاه خبری ستاد شهید مایلی، کتاب سردار شهید حاج احمد مایلی توسط نویسنده برجسته کشور آقای رحیم مخدومی نوشته خواهد شد.