فرق بين اسلام و مسيحيت در چيست؟

فرق بين اسلام و مسيحيت در چيست؟

نویسنده: admin - 1397/06/07

چکیده: در دين اسلام شريعت الهي محفوظ بوده و لذا دستورات خداوند در ابعاد عبادي، و اجتماعي و سياسي واقتصادي و… مورد تمسك در عمل قرار گرفته و بر اين اساس فقيهان اسلامي در راستاي استنتاج احكام الهي با تلاشهاي بسياري كتابهاي فقهي گرانبهايي را تحويل امت اسلامي داده اند. و لذا بر طبق شريعت الهي در دين اسلام حلال و حرام و وجوب و حرمت در موضوعات مختلف وجود دارد. اما در دين مسيحيت چونكه شريعت توسط پولس برداشته شد…

اسلام و مسيحيت از اديان ابراهيمي به شمار مي آيند. به اين معنا كه اصل دين مسيحيت دين توحيدي است كه خداوند متعال آن را به وسيله حضرت مسيح(ع) براي هدايت بشر فرستاده بود و اسلام نيز دين توحيدي است كه با نبوت حضرت محمد(ص) بعد از دين مسيحيت براي هدايت بشر نازل شده است. از ديدگاه قرآن دين خداوند در نزد خداوند فقط يك دين بيش نيست كه آن همان اسلام مي باشد. و لذا خداوند در قرآن كريم فرموده:إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ(۱). «هر آينه دين در نزد خدا دين اسلام است» و باز مي فرمايد: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرين(۲). «و هر كس كه ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانديدگان خواهد بود».

عقل هم حكم مي كند بر اينكه دين خداوند در تمام زمانها بايد داراي يك حقيقت باشد. زيرا با توجه به اينكه حقيقت انسان و افراد بشر در تمام زمانها داراي يك حقيقت بوده و از فطرت يكسان برخوردار مي باشند و همگي با اين يگانگي در حقيقت و فطرت با هدايت و رستگاري يك سان نيازمند هستند و تفاوتي از اين جهت در بين آنها وجود ندارد و از طرف ديگر از خداي واحد و عالم و حكيم براي افراد بشر با نيازمندي يكسان آنها، نزول اديان مختلف و متضاد برخلاف حكم عقل مي باشد.
پس دين مسيحيت در اصل و واقع به گونه اي بوده كه هيچ منافات و تضادي با دين اسلام نداشته به جز برخي تفاوتهايي كه در شريعت آنها بنا بر اقتضاي زمان وجود داشته است. ولي اين دين با تحريفات و دستبردهاي انسانهاي مغرض از اصل خود دور شده و به شكلي در آمده است كه با دين اسلام تفاوتهاي زيادي در حد تضاد و تنافي پيدا كرده است و ما در زير به اين فرقها و تفاوت ها به صورت مختصر مطالبي را بيان مي‌كنيم:
۱٫ فرق اساسي و اصلي بين اين دو دين در مورد شخصيت و هويت حضرت مسيح(ع) مي باشد. دين اسلام حضرت مسيح (ع) را انسان و بنده اي از بندگان خدا معرفي نموده كه به عنوان پيامبر اولوالعزم با داشتن كتابي آسماني به نام انجيل از طرف خداوند براي اعتلاي كلمه توحيد و عبادت پروردگار يكتا در راستاي هدايت بشر به سوي رستگاري مبعوث گرديده است. و درباره خلقت و تولد حضرت مسيح هم هيچ ابهامي در دين اسلام وجود ندارد و قرآن كريم خلقت حضرت مسيح(ع) را شبيه خلقت حضرت آدم(ع) دانسته و مي فرمايد: إِنَّ مَثَلَ عيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(۳). «مثَل عيسي در نزد خدا، چون مثَل آدم است كه او را از خاك بيافريد و به او گفت: موجود شو. پس موجود شد».
قرآن كريم اوصاف بسياري را به حضرت مسيح (ع) نسبت داده ازجمله اينكه :«عيسي(ع) بنده خدا پيامبر خدا(۴) و رسول به سوي بني اسرائيل(۵) و يكي از پيامبران اولوالعزم و صاحب شريعت بوده و كتابي به نام انجيل داشت(۶) خداي تعالي نام او را مسيح عيسي نهاد(۷) و…»
اما در دين مسيحيت حضرت مسيح (ع) شخصيت مبهم و چند پهلو دارد. در اناجيل، حضرت مسيح (ع) يكبار پسر يوسف نجار(۸) و بار ديگر پسر روح القدس(۹) و در موارد متعدد پسر خدا پنداشته شده است. و در نتيجه اعتقاد مسيحيان بر اين مطلب متمركز گرديده كه حضرت مسيح پسر خداست و پيامبر نبوده و كتابي هم نداشته است بلكه كلام خدا در او تجسد يافته است. و از اين روي مسيحيان معتقد شده اند كه حضرت مسيح پسر خدا است كه در روي زمين به شكل پسر انسان تجسم پيدا كرده است. و از تمامي جهات داراي صفات خدايي و الوهي مي باشد(۱۰) . در انجيل يوحنا بر اين مطلب تصريح شده است كه: «در ابتداء كلمه بود و و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود همان كه در ابتداء نزد خدا بود همه چيز به واسطه او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت»(۱۱). بنابراين الوهيت و خدايي حضرت مسيح (ع) در دين مسيحيت اساس اين دين را تشكيل مي دهد.
۲٫ فرق ديگري كه از فرق اول ناشي مي شود اينست كه دين اسلام مبتني بر توحيد و يگانگي خداوند مي باشد و غير از آن هر اعتقادي را نسبت به خدا شرك و كفر آميز مي داند. اما دين مسيحيت بر اعتقاد به تثليث استوار است. به اين معنا كه خداي پدر و خداي پسر و روح القدس جملگي يك خدا را مي سازند.
۳٫ فرق ديگري كه در ميان اين دو دين وجود دارد اينست كه دين اسلام در عين حالي كه دين مسيح را منسوخ و در نزد خدا از رسميت افتاده مي داند اعتقاد به رسالت حضرت مسيح و كتاب انجيل را از شرايط ايمان به دين اسلام مي داند اما مسيحيت پيامبر اسلام(ص) و قرآن را اصلا قبول ندارند.
۴٫ در دين اسلام شريعت الهي محفوظ بوده و لذا دستورات خداوند در ابعاد عبادي، و اجتماعي و سياسي واقتصادي و… مورد تمسك در عمل قرار گرفته و بر اين اساس فقيهان اسلامي در راستاي استنتاج احكام الهي با تلاشهاي بسياري كتابهاي فقهي گرانبهايي را تحويل امت اسلامي داده اند. و لذا بر طبق شريعت الهي در دين اسلام حلال و حرام و وجوب و حرمت در موضوعات مختلف وجود دارد. اما در دين مسيحيت چونكه شريعت توسط پولس برداشته شد مسئله وجوب و حرمت و حلال و حرام جايگاهي ندارد و راه يك نوع اباحي گري مطلق در اين دين باز شده و هيچ نوع تقيدي در آن وجود ندارد. در اين دين فقط آن مقدار از شريعت تورات و موسوي كه در اناجيل تكرار شده است قابل اعتنا است و آن هم منحصر در ده فرمان است(۱۲) كه يك سلسله احكام اخلاقي نسبت به همسايگان مي باشد.
اين چند فرق اساسي در بين دين اسلام و مسيحيت وجود دارد و فرقهاي جزئي ديگر بر اين فرقها متفرع مي گردند كه در اين مقاله مجالي براي ذكر همه‌ي آنها نيست.

پاورقی:

۱٫ آل عمران:۱۹٫
۲٫ آل عمران:۸۵٫
۳٫ آل عمران:۵۹٫
۴٫ مریم:۳۰٫
۵٫ آل عمران۴۹٫
۶٫ احزاب:۷ و شورا:۱۳٫
۷٫ آل عمران:۴۵٫
۸٫ انجیل متی، باب اول، جمله ۱۶ و انجیل لوقا، باب ۳، جمله ۲۳٫
۹٫ انجیا متی، باب اول، جمله ۲۰٫
۱۰٫ دایرةالمعارف کتاب مقدس،ص۵۱۷،تهران ، انتشارات روزنو، اول، ۱۳۸۰ش.
۱۱٫ انجیل یوحنا، باب اول جمله اول.
۱۲٫ دایرة المعارف کتاب مقدس، ص۶۲٫
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات