ماشین بدون صندلی!

ماشین بدون صندلی!

نویسنده: admin - 1397/09/20

 

در جوانی و حتی تا همین چند سال قبل از شهادتش حسابی اهل گشت‌وگذار و سفر بود. گاهی هم به یکباره دلش هوای سفرهای بدون برنامه‌ریزی قبلی می‌کرد!

جوان بودیم. یک‌بار، رضا صافکار محله‌مان یک ماشینی آورد که فقط یک صندلی راننده داشت و بقیه صندلی‌ها کنده شده بود. احمد گفت: «رضا بریم شمال؟» عجیب و خنده‌دار بود اما کف همان ماشین پتو انداختیم و راهی شمال شدیم. البته به پلیس راه که رسیدیم جلومان را گرفت و برگشتیم. اما خاطره بامزه‌ای برای‌مان باقی ماند.

 به نقل از زبان بابامرادی