هواپیمایی کشوری

هواپیمایی کشوری

نویسنده: admin - 1398/07/14

حاج احمد از سن هفده هجده سالگی دوره ی چتر بازی را گذرانده بود. سال ۶۵ وارد تیپ ۶۶ نیروی هوابرد شد. کم کم دوره های مربی گری را طی کرد. دوره ی بارریزی سنگین را به اتفاق هم در شیراز گذراندیم و به تهران برگشتیم. یک مجموعه ای در هواپیمایی کشوری وجود داشت که بعد از انقلاب تعطیل شده بود. آن جا را به سپاه سپرده بودند ، حاج احمد یکی از افراد موثر در راه اندازی آنجا بود. به اتفاق ایشان شروع به آموزش و تربیت نیروی های داوطلبو عموما بسیجی کردیم.

فعالیت ها در آن مجموعه ادامه داشت تا این که برای عملیات مرصاد به ما ماموریت دادند که به تنگه ی چاربز در اسلام آباد غرب برویم. 

برگرفته از کتاب پرواز در تاسوعا 

به نقل از زبان همکارش