کارخانه آلومینیوم

کارخانه آلومینیوم

نویسنده: admin - 1398/07/28

در یک برهه زمانی قبل از ورود به سپاه به همراه یکی از دوستانش یک کارخانه آلومینیوم به راه انداخت ، کارخانه ای بزرگ با تعداد زیادی کارگر و طبیعتا برخوردار از یک منفعت مالی بزرگ ! اما در سال ۶۵ پس از شهادت برادر کوچکترش ، داوود مایلی به یکباره از کارخانه کناره گیری کرد ، قیدش را زد و به سپاه رو آورد!

برگرفته از کتاب پرواز در تاسوعا

به نقل از زبان بابامرادی